Java

Carolus IT Services har 12+ års erfaring med alle lag af Java EE (J2EE) stakken, med middleware produkter som Google App Engine, JBoss App Server and WebSphere Commerce Server, med ERP-integration og SOA arkitektur, samt diverse frameworks og API'er.

Java-kompetencer

Programmeringssprog
KompetenceErfaringNiveauAnvendt
Java10+ år•••••2012
Java back-end frameworks
KompetenceErfaringNiveauAnvendt
EJB2, JMS, JDBC10+ år•••••2012
EJB3, JPA1-4 år••••2012
XML, XSL, XSD, XPath, JAXB7-10 år••••2012
Web Services, Axis4-7 år••••2012
Hibernate3-6 år•••2010
Apache FOP (PDF rapporter)5-7 år••••2011
Quartz5-7 år•••2011
Spring1 år••2008
JCIFS (Samba)1-3 år••2004
XDoclet5-7 år••••2011
JUnit1-4 år•••2012
Java web-frameworks
KompetenceErfaringNiveauAnvendt
Servlets, JSP, JSTL, EL10+ år•••••2012
JSF, Facelets, Richfaces1-4 år•••2010
HTML, CSS, JavaScript10+ år••••2012
jQuery, Ajax1-4 år••••2012
Java Portlets2-4 år••••2012
Struts 15-7 år•••••2011
Struts 21 år•••2008
JBoss Seam1-4 år•••2010
Stripes1-3 år••••2012
Lucene5-7 år•••2010
Java klient-frameworks
KompetenceErfaringNiveauAnvendt
Swing, Java 2D, Web Start5-7 år•••••2012
Værktøjer, mm.
KompetenceErfaringNiveauAnvendt
NetBeans3 år••••2011
Eclipse5-7 år••••2012
IBM Rational WSAD1 år••2007
Ant10+ år•••••2011
Maven1-4 år•••2012
SQLDeveloper1-3 år•••2011
CVS4-6 år•••2007
SVN3 år•••2011
Harvest2 år•••2012
Produkter og middleware
KompetenceErfaringNiveauAnvendt
JBoss App Server8-10 år••••2011
Tomcat8-10 år••••2011
Jetty1-2 år•••2008
Apache Web Server8-10 år•••2011
Google App Engine (cloud)1 år••2011
WebSphere App Server2-3 år••••2007
WebSphere Portal Server1-2 år•••2004
WebSphere Commerce Server1 år•••2007
Bea WebLogic Server2-4 år••••2012
Epicentric Portal Server1 år••2004
iPlanet Portal Server1 år••2004
SwiftMQ3 år•••2004
LDAP (diverse)3 år•••2004
Databaser
KompetenceErfaringNiveauAnvendt
Oracle8-10 år•••2011
IBM DB21-2 år•••2012
MySQL2-4 år•••2011
PostgreSQL1-2 år•••2007
Operativsystemer
KompetenceErfaringNiveauAnvendt
Linux (Debian, RHEL)10+ år•••2011
Solaris1-2 år••2001
Mac OS X10 år••••2011
MS Windows2-4 år•••2012
Metoder
KompetenceErfaringNiveauAnvendt
OOA, OOD, OOP10+ år••••2012
Agil udvikling5-7 år•••2011
Scrum1 år2007
UML1-4 år••2006